Transit

Transit
Konstfack Alumni är en av samarbetsparterna till Transit. Transit bidrar med förutsättningar för att scenkonstnärer, filmare, konstnärer, musiker och formgivare ska få möjlighet utveckla hållbara verksamheter – konstnärligt, socialt, individuellt och ekonomiskt.

Söka till Transit
Transit vänder sig till filmare, musiker, scenkonstnärer, bildkonstnärer, formgivare och konsthantverkare som vill utveckla sina verksamheter med utgångspunkt från det konstnärliga arbetet och erfarenheten.

Vi söker musiker, filmare, scenkonstnärer, formgivare, bildkonstnärer och konsthantverkare som har en tydlig konstnärlig kunskap, erfarenhet och ambition i kombination med stark drivkraft och engagemang. Du har också bra branschkunskap och omvärldskunskap som är relevant för din verksamhet.

Gemensamt för “Transits” konstnärer är att de har utvecklat ett eget uttryck (stil, formspråk) och/eller intresseområde. De har ofta ett aktivt och medvetet deltagande inom sitt fält/bransch.

www.transitkulturinkubator.se