Insigt & Flit

INSIGT OCH FLIT Föreningen Konstfacks vänner är ett nätverk inom Konstfack Alumni. Föreningen startades 1993 med anledning av skolans 150-årsjubileum. Föreningens verksamhet bygger i huvudsak på möten mellan vännerna. Vid s k ”Insigtskvällar” som brukar ha olika teman träffas man på Konstfack, äter en bit mat (till självkostnadspris), lyssnar till en inbjuden gäst, diskuterar och umgås. Ibland spelar föreningens eget husjazzband med sångerskan och fd Konstfackstuderande Git Skiöld i spetsen och det kan t o m bli dans. Medlemskap kostar 100 kr per år.

Bli medlem i föreningen Insigt och flit Konstfacks vänner

Föreningen Insigt och flit Konstfacks vänner är ett nätverk inom Konstfack Alumni. Under fliken ”Om Konstfack Alumni” hittar Du ”Insigt och flit”. Alla medlemmar i Konstfack Alumni kan söka medlemskap i Föreningen Insigt och flit Konstfacks vänner.

Föreningen tar ut en årlig medlemsavgift på 100 kr. Vi bjuder in till cirka fyra kvällsträffar per år, dagsutflykter, till julfest och till visning av Konstfacks vårutställning i samband med årsmötet i maj.

Vid våra kvällsträffar, sk ”Insigtskvällar” brukar tre olika kategorier av gäster inbjudas:
1. Tidigare Konstfackstuderande, även fd lärare, med omfattande livserfarenheter som berättar om sitt yrkesliv.

2. Företrädare för Konstfacks nuvarande utbildningar, som presenterar dagens verksamhet, mål och visioner.

3. Nyligen uteaxminerade studenter från Konstfack som berättar om sina strategier att etablera sig på marknaden.

Som inledning på kvällen äter vi en bit mat som serveras av Konstfacks restaurang till ett bra pris. Ibland har vi också levande musik.

Föreningens medlemsinformation sänds ut till medlemmarna via e-post (eller vanlig post för dem som saknar e-post) samt läggs ut på Alumnis hemsida under Insigt och flits avdelning.

Den består av :
– Höst- och vårprogram
– Inbjudningar till utflykter
– Information från årsmötet (verksamhets- och ekonomisk berättelse, årsmötesprotokoll etc)
– Stadgar för föreningen
– Under ”Aktuellt” läggs den senaste informationen ut. I ”Arkivet” finns alla tidigare utlagda handlingar.

Föreningen har skapat ett fotoarkiv där fotografier från gamla Konstfack på Mäster Samuelsgatan och Valhallavägen arkiverats. Dessa kan utgöra viktiga källor för lärare och studenter i olika studier. Vi tar gärna emot fler fotografier, också från Konstfack på Telefonplan! Kontakta Ulla Carlsson (se e-postadress nedan).

Om du vill bli medlem i Insigt och flit Konstfacks vänner kontaktar du Ulla Carlsson i vår styrelse: carlsson-ulla@spray.se

Då du sedan betalat in medlemsavgiften, 100 kr, går du in på ”min info” under din medlemsflik inom Konstfack Alumni och under Övrigt/Samarbete, medlemskap” skriver du ”medlem i Insigt och flit”. Därmed kommer du med på vår medlemsförteckning.

Hjärtligt välkommen att söka medlemskap i föreningen Insigt och flit Konstfacks vänner!

Ytterligare info om I & F

Aktuellt

Filarkiv