Om

Konstfack Alumni startades 2007 på uppdrag av Konstfacks dåvarande rektor Ivar Björkman. Idag är Konstfack Alumni ett nätverk med nästan 1800 konstnärer, formgivare, bildpedagoger och curatorer, alla med en examen från Konstfack. Medlemmarnas examina sträcker sig från 1945 till dags dato. Konstfack vill med alumniverksamheten skapa och stärka relationerna mellan alumner, nuvarande studenter, Konstfack och omvärlden och öppna för nya kunskaper, samverkansformer och utbyten.

Medlemskap i Konstfack Alumni är gratis. Verksamheten består dels av en webbplats och dels av en programverksamhet med workshops och seminarier, ofta i samarbete med andra organisationer såsom Transit, Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Designer m.fl. Arrangemangen är ofta välbesökta och innebär också en mötesplats där man kan dela erfarenheter av sitt arbete.

Ordet “alumn” kommer av latinets “alumnus” som betyder “lärjunge” eller “skyddsling”. Numera kallar man de som tidigare studerat för alumner.