Tillbaka

Allmänna villkor

Genom att bli medlem i Konstfack Alumni godkänner du också att Konstfack får lagra och behandla dina personuppgifter. Du kan själv bestämma vilka som ska kunna se dina personuppgifter. I Konstfack Alumni finns tre nivåer av öppenhet: alla medlemmar inklusive Konstfack, dina kontakter samt Konstfack eller enbart Konstfack. Vissa personuppgifter kan alltid ses av alla medlemmar i Konstfack Alumni: namn, utbildning, inskrivningsår och examensår. Konstfack Alumni är öppen för alla som har en examen från Konstfack. Konstfack har inte rätt att lämna vidare medlemsinformation till tredje part. Det är förbjudet för användare att ge information om andra nätverksanvändare vidare till tredje part. Det är förbjudet för användare att lämna ut lösenord till tredje part. Konstfack är en statlig myndighet som lyder under offentlighetsprincipen. Ansvarig för personuppgifterna är Konstfack. För att Konstfack Alumni ska bli en så trevlig mötesplats som möjligt för samtliga medlemmar måste alla användare följa sedvanlig god etik på nätet. Konstfack förbehåller sig rätten att stänga av medlemmar som inte följer dessa riktlinjer eller på annat sätt missbrukar Konstfack Alumni. Medlemmar har möjlighet att själva lägga upp meddelanden på en elektronisk anslagstavla i Konstfack Alumni. Sådana meddelanden får inte innehålla text eller bild som bryter mot lagen (exempelvis förtal, hets mot folkgrupp, etc). Eftersom meddelanden på den elektroniska anslagstavlan regleras av Personuppgiftslagen får sådana meddelanden inte heller innehålla känsliga personuppgifter. Ifall du upptäcker ett meddelande som du tror bryter mot gällande regler, ber vi dig informera administratören om detta. I det fall det uppmärksammas att införda uppgifter inte överensstämmer med lagens bestämmelser kommer sådana uppgifter tas bort så snart det är möjligt samtidigt som åtgärder vidtas i syfte att förhindra ett upprepande. Konstfack förbehåller sig rätten att ta bort kränkande eller diskriminerande innehåll som lagts in av medlemmarna. Detsamma gäller innehåll som är av reklamkaraktär. Användare som inte följer reglerna i användarvillkoren och sedvanlig god etik på Internet kan stängas av från KonstfackAlumni. I Konstfack Alumni har också administratörerna rätt att göra noteringar som har att göra med de kontakter Konstfack har med dig. Du har rätt att när som helst begära utträde ur Konstfack Alumni. Du har rätt att när som helst få ut all den information som finns registrerad om dig. Konstfack har rätt att göra sammanställningar av informationen du lämnat för att använda till statistik. Informationen kommer vara oidentifierbar och omöjlig att härleda till en särskild person. Konstfack har rätt att göra utskick till samtliga medlemmar.